Rescuers Slovakia
Košúty 580
92509 Košúty
IČO: 31807810
DIČ: 2021992896
info@rescuersslovakia.sk

Eva Prágai
predseda výkonnej rady
+421 914 32 37 30
pragaieva@centrum.sk

Erich Humeňanský
podpredseda výkonnej rady
+421 915 79 24 87
erich.humenansky@zoznam.sk

Ing. Peter Martinák
tajomník, hlavný výcvikár
+421 905 72 25 46
+421 908 18 31 24
finak@centrum.sk