Preskočiť na obsah

Niečo o nás

Združenie RESCUERS SLOVAKIA je apolitické humanitárne združenie, ktoré združuje dobrovoľníkov pripravených poskytovať pomoc v prípade katastrôf, pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných nešťastiach a to najmä pomocou vycvičených záchranárskych psov.

Predmet činnosti:
– spolupráca s organizáciami, ktorých cieľom je záchrana ľudského života
– pomoc pri mimoriadnych udalostiach v SR a v spojení s ostatnými záchrannými systémami Slovenskej republiky aj v zahraničí
– športová činnosť súvisiaca s prípravou pre praktické využitie záchranárskych psov
– spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa predchádzaním a riešením mimoriadnych udalostí
– podpora konkrétnych opatrení k predchádzaniu mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich následkov

Naši členovia sú študenti a aj riadne zamestnaní nadšenci zaoberajúci sa špotrovou kynológiou už niekoľko rokov. Na základe získaných skúseností v rôznych kynologických kluboch sme sa rozhodli venovať činnosti, ktorá má vysoko humánne zameranie – záchrane ľudského života a preto sme založili RESCUERS SLOVAKIA.

Dobrovoľníci sú bežní ľudia, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas a pomáhajú pri záchranných prácach: pátrajú po nezvestnej osobe, pomáhajú počas povodní, pri lesných požiaroch, vedia poskytnúť adekvátnu predlekársku prvú pomoc vždy a všade, zabezpečujú prevenciu pred úrazmi svojimi odbornými radami a pod.

Krízové situácie sa stávajú na celom svete, každý rok. Na Slovensku sa každý rok stratí viac ako 1200 ľudí. Určitú časť z nich tvoria zločinci, ktorí utekajú pred spravodlivosťou, ale približne polovica z nich sú malé deti, mladiství, ale aj staršie osoby.
Kvalita a kapacita dobrovoľných záchranárskych tímov by nemali byť podceňované! Toto tvrdenie v plnom rozsahu potvrdzuje skutočnosť, že stav núdze môže nastať v ľubovoľný okamih, za každého počasia a môže trvať aj niekoľko dní a týždňov.

Výcvik našich psov realizujeme v priestoroch kynologického klubu RESCUERS SLOVAKIA v Košútoch okres Galanta, kde nám boli vytvorené vhodné podmienky na túto náročnú činnosť.
Výcvik psov pozostáva zo zvládnutia poslušnosti a obratnosti na cvičisku a následne z vyhľadávania nezvestných osôb v rôznom teréne.
Naša organizácia sa špecializuje na vyhľadávanie nezvestných osôb zasypaných v ruine alebo stratených osôb v lesnom poraste – plošné vyhľadávanie.