Domov » Pátracie akcie » Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb

Miesto: Trnava

Dátum: 15.06.2018

Ukážka výcviku našich psov pre klientov Domova sociálnych služieb na Stromovej ulici v Trnave, ktorej sa zúčastnili:
Eva Prágai so psami Brunom a Orinom
– Marcela Nemešová so psom Kazarom
Peter Martinák